Uitnodiging Netwerkbijeenkomst “Samen naar een inclusieve samenleving”.

Marian PetersNieuws

Venlo, 13 november 2018

Het Platform Noord- en Midden-Limburg GGZ&OGGZ nodigt u uit voor haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 13 december a.s. in de Graasj in Roermond.

Ons thema is dit jaar een inclusieve samenleving, waarin we aandacht geven aan groepen uit onze achterban die hier specifiek vaak minder gemakkelijk in kunnen deelnemen en organisaties en methodes om daartoe toch ondersteunend te zijn.

We brengen u met bijgevoegd afwisselend middagprogramma en info over de deelnemers inspiratie en ideeën voor uw eigen werkzaamheden en activiteiten en de mogelijkheid uw netwerk te versterken en verbreden.

De middag vindt plaats: donderdag 13 december 2018 van 12.15 tot 17.00 uur

In de Graasj te Roermond, Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond.

Opgave voor deelname kan via info@platformnmlggzenoggz.nl met graag vermelding van naam, organisatie en mogelijk functie.

Graag vragen we u ook te vermelden of u bij de inloop gebruik wil maken van een soepje en een broodje voor de lunch.

Mensen die zich al hebben aangemeld na de vooraankondiging hoeven niet weer opnieuw aan te melden. Anderen vragen we snel aan te melden, omdat de zaal momenteel al half vol is en niet kan worden uitgebreid.

Mensen die we op een wachtlijst moeten plaatsen ontvangen hiervan bericht.

Nadere informatie is verkrijgbaar via het vermelde mailadres of contactpersoon Eric van Mierlo tel. 06-23454754.

Organisaties kunnen deelnemen aan de informatiemarkt met de beschikbaar gestelde tafels (zo lang nog tafels vrij) zijn. Ook daartoe graag contact via Eric.

De week voor de netwerkbijeenkomst ontvangen alle deelnemers nadere (actuele) informatie en een routebeschrijving.

Graag zien wij u op donderdag 13 december 2018 in de Graasj in Roermond.

Het Bestuur van Het Platform NML GGZ&OGGZ