Vincent van Gogh - Weert KAN

De Cliëntenraad

Vincent van Gogh vindt het aangaan van een goede dialoog met cliënten, familie of naasten belangrijk.

Het primaire doel van cliëntmedezeggenschap is de kwalitatief best mogelijke zorg voor de cliënt. De cliëntenraad (CR) richt zich op doelen zoals kwaliteit en veiligheid, bejegening en warmte in de behandeling en voor elke cliënt een behandelplan.

 

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is momenteel geregeld in de
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Rijksoverheid werkt aan een nieuw wetsvoorstel dat de medezeggenschap in de zorg regelt.


Meedoen
Ben jij geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad of heb je als familielid/naaste interesse in medezeggenschap? Wil je graag een vrijblijvend gesprek over onze mogelijkheden? Laat het ons weten! Bel of mail met het secretariaat en wij nemen graag contact met je op.

Contact


(0478) 52 72 00
clientenraad@vvgi.nl

Postadres
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
T.a.v. Cliëntenraad
Postbus 5
5800 AA  Venra
y