Onze werkgroepen houden zich met het volgende bezig:

Een Platform zijn dat kennis deelt en kennis en signalen ophaalt bij de achterban.

 • Actuele landelijke informatie / veranderingen in de ggz, mo en bw bijhouden (partner hierin is MIND). Lokale / regionale informatie ontwikkelingen bijhouden.
 • De Facebook- en Lindedin pagina als info-kanaal actief gebruiken.
 • Netwerk vergroten, ook meer in de breedte
 • Actieve benadering naar de leden en achterban, o.a. via de inhoud/info op de FB- en Linkedin pagina / nieuwsbrieven.
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren.
 • Online bijeenkomsten organiseren

Invloed hebben op beleidsontwikkeling en op de “Juiste en tijdige zorg op de Juiste plek” in de regio.

 • Het hebben van gesprekspartners / contactpersonen in alle gemeenten van de regio.
 • Contact leggen met en geïnformeerd worden vanuit alle gemeenten.
 • Aanwezig zijn bij relevante bijeenkomsten en vergaderingen.
 • Intern een goede focus en prioritering m.b.t. de veelheid aan thema’s die er zijn.

Het zijn van een gesprekspartner die bovenop de actualiteit zit.

 • Mogelijkheden / vaardigheden inzetten en/of ontwikkelen op het gebied van pers, social media, woordvoerder, belangenbehartiger zijn.
 • Bereikbaarheid voor de achterban beter organiseren.

Het zijn van een organisatie waarbinnen voor mensen uitdaging en kansen voor ontwikkeling en groei mogelijk is.

 • Duidelijke taken en werkzaamheden waar mensen voor kunnen kiezen op basis van voorliggend activiteitenplan.
 • Hierbinnen mogelijkheden voor teamwork / samen aan taken werken.
 • Oog voor kwaliteiten van mensen en deze een plek geven.
 • Een goede structuur van afstemmen en elkaar ontmoeten.

Een solide Platform zijn met een stevige basis.

 • Voldoende en duurzame financiering.