Actueel

Wij zoeken een Secretaris

(Op vrijwillige basis) 4 dagdelen per maand

Platform NML GGZ & OGGZ is een vereniging van leden van Cliëntenorganisaties, familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden, WMO raden en ervaringsdeskundigen, die zich richten op de belangen van de cliënt van de zorg in de brede zin.

We willen hierbij benadrukken dat het hier gaat om een verantwoordelijke functie, waarbij serieuze inzet en aanwezigheid wordt verwacht.

Taken

 • Het bijhouden van de agenda’s
 • Notuleren vergaderingen
 • Postafhandeling
 • Bijhouden van de Ledenlijst
 • Kopiëren van vergaderstukken
 • Verzorgen van de nieuwsvoorziening
 • Bijwonen van vergaderingen (1 x per maand leden en 1 x per maand DB)

Functie-eisen

 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden.
 • Kennis van en affiniteit met de GGZ is een pré (bijscholing wat dit betreft is mogelijk)
 • Enthousiast en gemotiveerd
 • Pro-actief

Jouw sollicitatie kan je sturen naar naar Marian Peters info@platformnmlggzenoggz.nl

Minicollege GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid)

In dit minicollege legt Jim van Os uit wat het Ecosysteem Mentale Gezondheid is. GEM werkt vanuit een nieuwe visie op psychisch lijden (door een andere bril kijken naar mentale problemen) en ziet wachtlijsten als een symptoom van een systeem dat transformatie behoeft. 

GEM houdt zich bezig met de uitdaging om de visie op en behandeling van psychisch lijden te moderniseren

Dit doen ze door vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen dat het kan, het te organiseren en te financieren in social trials die plaatsvinden in verscheidene plekken in het land, in het kader van IZA (het Integrale Zorgakkoord). Het is duidelijk dat het denken over psychisch lijden, het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening hiertoe aanpassingen behoeft, echter zonder de fundamenten van het zorgverzekeringsstelsel te veranderen. Het belangrijkste is dat iedereen in het ecosysteem uitgaat van dezelfde onderliggende waarden van menselijkheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Uitgebreide informatie over GEM vind je hier: https://www.denieuweggz.nl/gem

GKA (Gelijke Kansen Alliantie) gemeente Horst aan de Maas

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt.

Een aantal jaar geleden is er in het beleid extra aandacht voor preventie gekomen. Zo is er een extra impuls gegeven aan het peuterprogramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), zodat iedere peuter, ongeacht achtergrond of financiële situatie 16 uur per week gebruik kan maken van dit aanbod. Daarnaast is er een nieuw preventief jeugdbeleid opgesteld, waar kansengelijkheid een belangrijke plek in heeft. We zetten vooral in op het creëren van een positieve leefomgeving. De focus ligt niet op problemen, maar op zaken die bijdragen aan een positieve ontwikkeling bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd. Daarnaast is er ook een preventiebudget voor het opzetten van initiatieven die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld op het giebied van Kansrijke Start, eenzaamheid en omgaan met verlies. Een recente belangrijke ontwikkeling is dat Horst aan de Maas aan de slag gaat met het IJslands preventiemodel. Een bewezen effectieve preventieve aanpaak voor de jeugd. Met deze aanpak wordt ingezet op factoren die beschermend werken op het welbevinden van de jeugd, zoals vrije tijd, het gezin, vriendjes en school. Factoren die ook van belang zijn voor gelijke kansen.

Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/documenten/publicaties/2022/11/2/gka-agenda-horst-aan-de-maas

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - Louwers

Traumasensitief werken in de Jeugd Gezondheidszorg: hoe doe je dat?

Wist je dat misschien wel de helft van alle Nederlanders in hun jeugd één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaakt? Vaak herstellen we daar goed van maar er kúnnen ook problemen ontstaan. Door traumasensitief te werken kan de JGZ een belangrijke preventieve rol spelen in het voorkomen van psychische en lichamelijke klachten en zelfs van transgenerationele overdracht van trauma. Steeds meer JGZ-organisaties in Nederland pakken deze manier van werken op. Het NCJ ging in gesprek met Volksgezondheid Gemeente Utrecht.

“We denken dat het ingebed zou moeten zijn in de JGZ. De JGZ heeft immers de opdracht om te zorgen dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. En daar sluit traumasensitief werken naadloos bij aan.”

Lees het hele artikel hier: https://www.ncj.nl/inspiratie/traumasensitief-werken-in-de-jgz-hoe-doe-je-dat/

Diverse verzekeringen schaffen restitutiepolis af voor ggz

traffic-signs-663368_640

De afgelopen dagen hebben enkele verzekeraars hun verzekerden geïnformeerd over wijzigingen in 2023. VGZ en FBTO stoppen met de zogenaamde restitutiepolis. In 2023 moeten mensen bij deze verzekeraars 10% van de zorgkosten voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg zelf betalen. Dat kunnen flinke bedragen zijn. MIND vindt dit onacceptabel. De enige uitweg naar ongecontracteerde zorg via een restitutiepolis wordt nu afgesneden. De vrije artsenkeuze komt hierdoor te vervallen. MIND heeft Tweede Kamerleden opgeroepen om hier tijdens het 2-minuten debat voor de ggz vragen over te stellen.

Gevolgen groot voor mensen met ongecontracteerde zorg

Verzekerden met een restitutiepolis kregen tot nu toe 100 procent van de zorgkosten van zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners vergoed. Mensen die op dit moment een behandeling hebben, komen vanaf januari dus ineens voor kosten te staan. Dit zijn kosten naast hun zorgpremie en eigen bijdrage. Indien mensen deze kosten niet kunnen dragen, zijn er nog twee opties: overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder of overstappen naar een andere verzekeraar die nog wel een restitutiepolis biedt. MIND vreest voor oplopende wachttijden bij deze gecontracteerde aanbieders en problemen voor ongecontracteerde zorgaanbieders.

Check je polis

Op 12 november moeten alle verzekeringen bekend maken wat de premies en de voorwaarden van de polissen voor 2023 zijn. Maak je gebruik van ongecontracteerde zorg of wil je dit in 2023 ontvangen? Het is dan belangrijk om goed te kijken naar de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg. Zowel bij een restitutiepolis als een naturapolis. En voor alle mensen is het belangrijk om goed te kijken met welke aanbieders de verzekering een contract afsluit. Wordt de zorg die je krijgt, wel vergoed? Wij roepen mensen op om straks goed hun polis te checken. We zullen binnenkort een overzicht bieden van de nieuwe polissen.

Zie meer toelichting in dit bericht dat Mind samen met consumentenprogramma Radar opstelde 

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorgverlener-zonder-contract-bij-fbto-en-vgz-betaal-je-vanaf-2023-zeker-10-procent-zelf/

Logo Gemeente Leudal - YouTube

Hulp bij hoge energiekosten – Gemeente Leudal

De laatste tijd stijgen de gas- en energieprijzen enorm snel. Daar krijgt iedereen mee te maken. De gemeente Leudal helpt inwoners door het verstrekken van een eenmalig energietoeslag én gratis advies over energiebesparing.

Energieadviescentrum Roggel

Voor een persoonlijk gesprek over energie(besparing) kunnen inwoners elke werkdag van 09.00u tot 17.00u terecht bij het Energieadviescentrum. Energie-experts staan dan klaar om vragen te beantwoorden en gratis advies te geven over besparing en subsidies voor woningisolatie of zonnepanelen. Ook kan er een afspraak worden gemaakt met een energiecoach. Die is iedere middag aanwezig. Deze komt op verzoek aan huis voor advies en concrete besparingstips. Het adviescentrum is gevestigd in het Businesscentrum Leudal (Markt 6) in Roggel en vervangt de tijdelijke pop-up store in Heythuysen. Het is telefonisch bereikbaar via 0475 – 82 03 33

Inwoners die zich liever eerst digitaal oriënteren, kijken voor lokale mogelijkheden op https://www.duurzaamleudal.nl/

Klusbus

Gezinnen met een netto inkomen tot maximaal 1.893 euro kunnen gebruik maken van de Klusbus. De Klusbus wordt bemenst door medewerkers van het MensOntwikkelBedrijf en komt op aanvraag naar inwoners thuis om kleine energiebesparende maatregelen (zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrips, e.d.) aan te brengen. Hiermee bespaart een huishouden direct op energieverbruik. Bel met 0475-85 90 00 of ga naar www.leudal.nl/klusbus om gebruik te maken van de Klusbus.

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Deze toeslag bedraagt maximaal € 1.300,-. Op de pagina www.leudal.nl/eenmalige-energietoeslag-2022 staat hoe de aanvraag hiervoor ingediend kan worden en de voorwaarden die gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de aanvraag kunnen telefonisch contact opnemen met gemeente Leudal via 0475- 85 90 00. Ook kunnen inwoners iedere woensdag van 14.00u tot 16.00u gratis terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek van Heythuysen (In de Neerakker 2a).    

Hulp bij schulden

Inwoners die zich zorgen maken over hun financiële situatie of die moeite hebben om alle rekeningen op tijd te betalen, staan er in Leudal niet alleen voor. Zij kunnen gratis terecht bij het Financieel Informatie Punt op dezelfde locatie en tijdstip als het IDO. Het Financieel Informatie Punt is op werkdagen bereikbaar via fip-leudal@synthese.nl of per telefoon via 0475-74 51 38.

Inwoners die merken dat het betalen van rekeningen structureel niet meer lukt, kunnen contact opnemen met een schuldhulpverlener van Plangroep via het telefoonnummer 0345-47 97 79.

 

Rendiz Zelfregie.nl  Onderzoek Brievenbusstickers Horst aan de Maas - Gemeente Horst aan de Maas

Behoeften kwetsbare inwoners van Horst aan de Maas komende tijd in kaart gebracht

Er wordt in de gemeente Horst aan de Maas op dit moment intensief onderzoek gedaan naar de behoefte van kwetsbare inwoners. Dit met het doel om bij te dragen aan een gemeente waarin iedereen meetelt en zich gehoord voelt. Organisaties Zelfregie.nl en Rendiz bundelen, op verzoek van de gemeente, hun krachten om meer informatie te krijgen over mogelijke ervaringen en wensen. En dat is hard nodig, geeft Chris Peters van Zelfregie.nl aan. “Er wordt vaak voor deze groep mensen nagedacht, maar het is juist belangrijk om kwetsbare inwoners zelf aan het woord te laten.”

De gemeente Horst aan de Maas is al langer bezig met dit onderwerp. Er zijn zowel initiatieven vanuit de gemeente als burgerinitiatieven die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Waar de behoefte van mensen met een specifieke zorgvraag vaak duidelijk is, blijkt deze lastiger te ontdekken bij mensen die niet zo duidelijk in beeld zijn binnen de systemen of de zorg mijden. Middels dit onderzoek wordt er momenteel een tussenbalans opgemaakt. “Binnen de gemeente Horst aan de Maas wordt er veel voor de inwoners gedaan, maar tegelijkertijd is er een groep die moeilijker te bereiken is”, legt Peters uit. “Deze kwetsbare inwoners hebben echter wel allemaal persoonlijke behoeften die er ook toe doen. We streven namelijk naar een gemeente waar iedereen welkom en inclusief is. Iedereen moet mee kunnen doen. Door met veel mensen hierover te spreken, kunnen we nagaan of alles wat de gemeente doet ook daadwerkelijk aansluit op de behoefte die er is”, zegt Peters. “We hebben al snel de neiging om dingen voor anderen in te vullen en bijvoorbeeld hulpverleners te vragen wat kwetsbare inwoners nodig hebben. Het is nu juist belangrijk om te onderzoeken wat deze burgers nu zelf willen.”

Dit is dus precies waar Peters samen met Elle Stammen van Rendiz momenteel mee bezig is. Meerdere keren per week gaat Peters de straat op om de ervaringsverhalen van deze specifieke groep inwoners te verzamelen. Hij bezoekt niet alleen verschillende wijken, maar ook buurthuizen en andere initiatiefnemers. “Naast dat we spreken met de mensen waarvoor we het doen, praten we ook met mensen die in de uitvoering zitten zoals bemoeizorg, Synthese, thuiszorg en verschillende burgerinitiatieven. Vooral Elle richt zich op de instanties. Zo komen we er vanuit twee verschillende kanten achter of het voldoende is wat er nu gedaan wordt, wat er nog mist en waar behoefte aan is.”

Diepgang
Het ontdekken van deze behoefte is nog best lastig, geeft Peters aan. “Je moet er de tijd voor nemen om hierachter te komen. Ik ga uitgebreid het gesprek aan en uit zulke verhalen kun je veel opmaken. We houden ons wel aan een bepaald kader en volgen hierbij het participatiepalet. De kernkwaliteiten die hierop staan zijn groei, netwerk, vangnet, tot je recht komen, zelfregie en herstel. Ieder mens heeft hier behoefte aan.” Vanuit de ervaringsverhalen deelt Peters de verschillende behoeftes onder in deze bijbehorende, overkoepelende kernkwaliteiten. “Zo krijgen we een realistisch en duidelijk inzicht in welke kernkwaliteiten er missen in onze gemeente en op basis hiervan kunnen we een rapport opstellen.”

Bevindingen
Ondanks dat het onderzoek nog in volle gang is, zijn er al een aantal zaken die Peters opvallen. “Vanuit de gemeente hebben Elle en ik vooraf een lijst ontvangen met allerlei zorginstellingen en burgerinitiatieven binnen Horst aan de Maas. Ieder gesprek wijst ons weer op een ander, nieuw initiatief. Dan blijkt dat deze nog niet op de lijst staat. Er zijn veel meer initiatieven dan van tevoren bekend was, maar als de gemeente hier al niets van weet, kun je ervan uitgaan dat inwoners deze ook niet vinden. Hier moet dus iets in veranderen: de initiatieven moeten beter en duidelijker onder de aandacht gebracht worden, in de vorm van een levende sociale kaart of een laagdrempelige plek waar deze info kan worden gevonden.”
In dat verband merkt Peters op dat mensen huiverig zijn om bij de gemeente aan te kloppen met hun problemen. “Die drempel om het gemeentehuis binnenstappen is vaak te hoog en het vertrouwen in de procedures is laag”, legt hij uit. “Wijken doen de dingen graag zelf. Zo blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken met de Norbertuswijk dat deze het liefste zelf de vragen en behoeften van de wijk in beeld brengt en oplost en dat de gemeente dan vervolgens deze zelf bedachte oplossingen faciliteert. Dit gaat dan om dingen als bijvoorbeeld geld, sportkleding of een ruimte om iets te organiseren. Het regelen hiervan wil de wijk verder zelf doen.”

Drie maanden lang worden er gesprekken gevoerd en interviews gehouden. “In november wordt alles op een rijtje gezet en gaan we kijken wat hieruit komt. In december hebben we een gesprek met wethouder Roy Bouten en bespreken we samen de resultaten. Het is dan aan de gemeente wat zij met de resultaten van ons onderzoek doen.”

Mensen die hun ervaringsverhalen willen delen kunnen contact opnemen met Chris Peters via 06 53 30 51 23 of Chrispeters@zelfregie.nl

(Bron: Hallo Horst aan de Maas)

Nieuwe online tool voor gemeenten maakt financiële hulp aanvragen makkelijker

Veel gemeenten bieden verschillende regelingen aan voor inwoners met een laag inkomen. Het aanvragen en weten waar je voor in aanmerking komt, wordt nu nog makkelijker: enkele gemeente lanceren hiervoor samen met De VoorzieningenWijzer een handige tool. Via www.datgeldtvoormij.nl zien mensen eenvoudig welke hulp er vanuit hun gemeente beschikbaar is en hoe ze deze aanvragen.
83% van de mensen maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke regelingen, merkt De VoorzieningenWijzer. Dit zijn regelingen die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen, zoals Bijzondere bijstand, een bijdrage voor de schoolkosten of een witgoedregeling. De regelingen zijn bij veel inwoners onbekend en veel inwoners weten niet of ze ervoor in aanmerking komen. Dat is zonde, want juist de mensen die het hard nodig hebben, laten daardoor geld liggen.

Dat geldt voor mij

De nieuwe online tool op datgeldtvoormij.nl laat eenvoudig zien waar een huishouden voor in aanmerking komt. Door het beantwoorden van enkele vragen, krijgen ze advies op maat. Dit advies hangt af van hun persoonlijke situatie, zoals het inkomen, eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden.

Martijn Boer, initiatiefnemer van De VoorzieningenWijzer, vertelt: “Vaak schamen mensen zich om hulp te vragen bij geldzaken. Met de online tool kunnen inwoners geheel anoniem zien wat voor hen geldt. Ook het aanvragen van de regelingen is direct geregeld.”

Gratis adviesgesprek

Inwoners die liever persoonlijk in gesprek gaan, kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen via datgeldtvoormij.nl. In het gesprek kijken ze samen met een adviseur welke regelingen en toeslagen voor hen gelden. De adviseur vraagt deze gelijk samen met de inwoner aan. Zo wordt het voor iedereen direct geregeld.

Zo maak je bezwaar tegen het aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn – Nza

Vanaf 1 januari 2023 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt hoeft geen toestemming te geven vooraf.

Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken.

Het hele artikel en hoe je bezwaar kan maken vind je door op onderstaande link te klikken.

https://www.psychosenet.nl/nieuws/zo-maak-je-bezwaar-tegen-het-aanleveren-van-informatie-over-jouw-mentale-welzijn-nza/

Nationale Zorgnummer Logo

Nationale Zorgnummer

Dit landelijk aanspreekpunt is een initiatief van de gezamenlijke cliënten- en patiëntenkoepels MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. De medewerkers van het Nationale Zorgnummer kunnen je adviseren, informeren en zo nodig verwijzen. Daarnaast verzamelen we ook de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en te zorgen voor verbeteringen. Hiervoor houden we meldacties of enquêtes over actuele onderwerpen.

Alle vragen en antwoorden van het Nationale Zorgnummer zijn verzameld in de Kennisbank. Grote kans dat jouw vraag hier ook bij staat. Klik op onderstaande link.