Er is inmiddels een flink pakket aan cursussen en hulpmiddelen, zowel live als online. Op deze pagina vind je informatie hierover, waar je je kan aanmelden en een zoveel mogelijk up-to-date agenda.

De cursussen die worden verzorgd zijn:

Cursus Herstellen Doe Je Zelf (HDJZ)

Deze cursus is bedoeld voor mensen die actief hun eigen weg naar nieuwe groei en bloei willen ondersteunen. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten, gefaciliteerd door 2 ervaringsdeskundigen die zelf ook de cursus gevolgd hebben.

Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft: de betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, persoonlijke wensen voor de toekomst, keuzes maken, doelen stellen, maatschappelijke participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke waarden, sociale steun uit de directe omgeving, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.

In elke bijeenkomst wordt het thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen en sociale steun.

Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan de cursus na drie maanden aanzienlijk hoger scoorden op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen.

Wrap (Wellness Recovery Action Plan)

WRAP staat voor: Wellness Recovery Action Plan en komt uit Amerika. Het is een methode die je helpt weer grip te krijgen op je leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld.

Onderdelen van WRAP zijn:

  • Gereedschapskoffer voor een goed gevoel
  • Dagelijks onderhoud
  • Triggers en Actieplan
  • Vroege Waarschuwingstekenen en Actieplan
  • Signalen van Ontsporing en Actieplan
  • Crisisplan
  • Postcrisis Plan

Het gaat om 10 bijeenkomsten, 1 keer per week. We werken in een groep van 8-10 mensen Twee ervaringsdeskundigen zorgen voor ondersteuning.

Gereedschapskoffer

De basis van WRAP is de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Je beschrijft wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen. Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om dit te bereiken en om te voorkomen dat je uit balans raakt.

Actieplan

In punt één: ‘dagelijks onderhoud’, staat bijvoorbeeld hoe je bent als je je goed voelt en welke dingen je kan doen om die prettige toestand te bereiken en te houden. Punt twee gaat over triggers van buiten, die je uit balans kunnen brengen. Je maakt een actieplan waarin staat hoe je die triggers het hoofd kunt bieden. Dat geldt ook voor punt 3: vroege waarschuwingstekens van onbalans en nummer vier: signalen van ontsporing. Nummer vijf behelst een crisisplan en bij nummer zes is het postcrisisplan: hoe keer je weer terug naar een evenwichtige situatie.

Perspectief

De methode heeft niks magisch en het is ook geen kant-en-klaar recept. Het is een praktisch

instrument dat je ruimte, vertrouwen en perspectief kan bieden. De sleutelbegrippen van WRAP zijn hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf, steun geven en steun krijgen.

Kracht

De cursus richt zich op kracht in plaats van klacht door uit te gaan van hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun geven en krijgen. Dit zijn kernbegrippen van herstel.

Groepsgevoel

Werken aan de WRAP in groepsverband heeft een grote meerwaarde. Samen met elkaar stel je regels op en zo creëer je samen een veilige omgeving. Door in groepsverband ervaringen uit te wisselen, leer je van elkaar. Samen kom je tot prachtige ideeën, die inpasbaar zijn in je leven. Ook kunnen ervaringen van anderen steunend en inspirerend zijn.

Cursus Zelfregie

Wat is dat eigenlijk Zelfregie? Wanneer hebben we wel zelf de regie en wanneer niet? En hoe komt dat? Hoe kunnen we leren vanuit onszelf te kiezen voor wat bij ons past?

Zelfregie terugkrijgen, hebben en behouden, het is een kunst op zich. Toch kan iedereen het leren. Hoe leer je zelf richting te geven aan jouw leven. Het maakt je krachtiger, hoopvoller en geeft je meer zelfvertrouwen.

In de cursus leer je wat zelfregie nu eigenlijk is. Ook gaan we met elkaar uitzoeken hoe het komt dat we onze zelfregie kunnen kwijtraken en vervolgens hoe we vanuit onszelf kunnen gaan kiezen wat bij ons past. Hoe we onze zelfregie weer kunnen terugpakken. Hoe kunnen we onszelf krachtiger maken zodat we voldoende zelfvertrouwen krijgen om zelf de regie over ons leven te nemen en te behouden.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten, 1x per week. Twee ervaringsdeskundigen die zelf de cursus gevolgd hebben, zorgen voor begeleiding en ondersteuning.

Herstelverhaal schrijven

Het schrijven van je herstelverhaal kan helpen zware periodes een plek te geven in je leven. Het schrijven kan een manier zijn om te verwerken wat je hebt meegemaakt. Het kan je ook helpen om inzichten te verwerven rond je eigen helingsproces; hoe is de ontwrichting ontstaan? Wat heeft geholpen er weer door te komen? Vaak kan het verhelderend en helend zijn om je herstelverhaal op papier te zetten.

In deze cursus leer je hoe je je herstelverhaal kan opbouwen. Dit aan de hand van de verschillende herstelfases. Zo kan je “lijn” krijgen in je herstelverhaal. Vaak is het helpend om herstelverhalen met elkaar te delen. Dit gaan we dan ook doen, maar het moet niet!

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, 1x per week. Twee ervaringsdeskundigen die zelf ook hun herstelverhaal geschreven hebben, zorgen voor begeleiding en ondersteuning.

Werken Met Eigen Ervaring (WMEE)

De cursus Werken met Eigen Ervaring is bedoeld voor mensen die zich aan het begin bevinden van het ondersteunend inzetten van hun eigen ervaringen.  

Ben je bekend met ontwrichtende situaties of gebeurtenissen in jouw leven en ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? Wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen kan inzetten om anderen te ondersteunen? Dan is deze cursus iets voor jou.  

Je krijgt een goed beeld van ervaringsdeskundigheid en je kunt hierna eventueel jouw ervaring gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht. Samen met de andere cursisten en twee ervaringsdeskundige trainers ga je 12 weken lang met elkaar de betekenis van jouw en andermans ervaringen bekijken. Je

leert jouw eigen herstelverhaal te vertellen en je leert wat ervaringsdeskundigheid inhoudt.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, 1 keer per week. Twee ervaringsdeskundigen die de cursus zelf hebben gevolgd, zorgen voor begeleiding en ondersteuning.

Wil je meedoen aan één van de cursussen of ken je iemand die mee wil doen, stuur dan een email naar info@platformnmlggzenoggz.nl