De Viersprong heeft een onafhankelijke familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon ondersteunt naasten van mensen: 

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Wanneer ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting  Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van de ggz instelling, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Voor Met Ggz, Vincent van Gogh en de Mutsaertsstichting/Pactum is de familievertrouwenspersoon dhr. Chris de Haas, tel. 06-5324 2920, email: c.dehaas@familievertrouwenspersonen.nl. De Flyer vind je hier:flyer familievertrouwenspersoon Chris de Haas 2022

Uitgebreide informatie over de Stichting Familievertrouwenspersonen vind je hier: https://lsfvp.nl/