Home

Serious game: 1 uur in de bijstand

Simpel Switchen 

Hoe voelt het om in de bijstand te zitten? En hoe zou die ervaring jouw beslissingen over deze doelgroep beïnvloeden? Met de serious game van Simpel Switchen kruipen politici, beleidsmedewerkers, managers en professionals in de huid van het echtpaar Leon en Tirsa, dat door omstandigheden in de bijstand terechtkomt.

Deelnemers ervaren hoe het is om vanuit die situaties keuzes te moeten maken (en hoe beperkt die keuzeruimte soms is) en moeten het huishoudboekje van het gezin sluitend zien te houden. Een unieke ervaring, waarbij je niet van buitenaf naar de doelgroep kijkt, en niet naast de doelgroep staat, maar waarbij je een uur lang zelf de doelgroep wórdt.

Quote: “Het zweet loopt echt over je rug als je het speelt. Je denkt: hoe ga ik dit nu oplossen, hoe kom ik hier uit?” manager gemeente

Het spelen van de game

De game is op verschillende manieren te spelen:

1. Individueel

​De serious game is zelfstandig te spelen voor wie kennis wil maken met de doelgroep en thematiek van Simpel Switchen. Een individueel spel is bijvoorbeeld erg geschikt als onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Zij leren de doelgroep kennen, en oriënteren zich op wat de doelgroep nodig heeft. 

2. Zelfstandig met je eigen team

Het spel is zelfstandig te spelen door teams die zich willen verdiepen in de beleving van de klanten waar ze voor werken. Eén van de teamleden krijgt daarbij de rol van spelleider. Een zelfstandig spel met het team is geschikt voor teams die zich oriënteren op klantbeleving, klantbejegening en het verbeteren van de eigen processen.

3. Met spelbegeleiding voor teams of organisaties

Voor teams en organisaties die aan de slag willen met Simpel Switchen, is er een begeleide versie van de game. Je speelt de game onder begeleiding van een spelleider van Simpel Switchen. De spelleider leidt jullie door het spel heen en verzorgt aansluitend een verwerkingssessie waarbij de opbrengsten van de game direct worden omgezet in concrete acties.

Aan de begeleide versie van de game zijn kosten verbonden. Ervaring leert dat de impact van de game het grootst is als deze onder begeleiding wordt gespeeld. De spelleider zet behoorlijk wat druk op de spelers, en daarmee is de ervaring het meest ‘echt’. De aansluitende verwerkingssessie zet daarbij direct aan tot actie.

Quote: “Zelfs met alle kennis van de regelgeving weet je op een gegeven moment echt niet meer hoe je dit moet oplossen. Echt een eye-opener. beleidsmedewerker ministerie van SZW

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je de game spelen, klik dan hier: https://www.divosa.nl/ik-wil-graag-informatie-over-de-serious-game 

 

Sociaal Economische Raad (SER)

SER roept opnieuw op tot maatregelen om armoede tegen te gaan

De SER heeft de regering in een brief opgeroepen om alsnog de aanbevelingen op te pakken die zij eerder heeft gedaan om armoede terug te dringen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong:  ‘Het is uitzonderlijk dat de SER opnieuw adviezen onder de aandacht van het kabinet brengt. De SER heeft de afgelopen jaren enkele belangrijke adviezen uitgebracht aan de overheid om armoede onder werkenden en kinderen terug te dringen. Daar is onvoldoende mee gedaan en de gevolgen daarvan zien we nu. Zo waarschuwde de SER eerder dat er een grote groep is die nog net rond kon komen, maar die kwetsbaar was. Eén tegenvaller en ze zakken door het ijs. Dat zien we, helaas, nu op grote schaal gebeuren.”

Littekens

De SER constateert in de brief dat, ondanks de maatregelen die het kabinet neemt, de armoede fors is toegenomen en nog verder zal toenemen. Met name bij kinderen kan het opgroeien in armoede littekens nalaten. De SER pleit dan ook voor maatregelen op de korte termijn om te voorkomen dat veel meer mensen arm worden. Daarnaast zou het kabinet ook moeten werken aan een meerjarige inzet met aandacht voor de langdurige gevolgen van armoede.

Bestaanszekerheid

Zo’n meerjarige inzet is hoog nodig. Kitty Jong: ‘Het is noodzakelijk dat de overheid zich structureel gaat inzetten om armoede tegen te gaan, en niet alleen nu ook de mensen met een middeninkomen worden getroffen. De overheid verwaarloost haar grondwettelijke taak om de bestaanszekerheid van haar burgers te borgen al jaren. Al jaren leven bijstandsgerechtigden ’s winters in een koud huis en helaas is het dit jaar niet voor het eerst dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. De wil die er nu is om armoede aan te pakken, moet er straks ook nog zijn. Want niemand zou in armoede moeten leven.”