Platform NML behartigt de belangen van de kwetsbare burgers in Noord- en Midden Limburg. Wij hebben hart voor kwetsbare burgers en vinden het belangrijk dat zij de ruimte en mogelijkheden krijgen om vanuit eigen regie hun leven (weer) op te pakken en hierin staande te kunnen blijven. Dat zij zo normaal en zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. “Het Participatiepalet” en de “Wat zie je wijzer” zijn hierbij voor ons leidend. Wij streven ernaar dat de kwetsbare burgers als mens écht gezien en gehoord worden. Dat niet alleen de kwetsbaarheid wordt gezien, maar dat we allemaal vooral oog hebben voor al het andere dat iemand is en de kwaliteiten die iemand heeft.

Enkele kernwoorden bij het participatiepalet zijn:

 • Mee kunnen doen
 • Je van betekenis kunnen voelen
 • Mensen kunnen ontmoeten
 • Een luisterend oor
 • Samen kunnen lachen
 • Jezelf kunnen ontwikkelen
 • Kunnen groeien
 • Over je ervaringen kunnen praten
 • Soms samen kunnen huilen
 • Tot je recht kunnen komen
 • Afleiding kunnen vinden
 • Hoop vinden
 • Drempelvrije toegang

 

De Watziejewijzer” gaat over het volgende: Er is niet alleen die ziekte maar nog zoveel meer. Je kan dit vinden door bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

Wat raakt iets zachts. Wanneer worden ogen warm. Wat drijft, motiveert iemand. Bij wat gaat iemand rechtop zitten. Gaan ogen glinsteren. Komt er energie. Waar is iemand trots op. Wie of wat steunt, is van waarde. Wat lukt wel. Wanneer voelt iemand betekenis. Waar wordt betekenis aan ontleend. Welke vermogens zijn er om te (ver)dragen. Om door te gaan. Te accepteren. Iedere dag weer opnieuw te beginnen. Wat is mooi (ook al hoeft mooi niet persé handig te zijn. Bijvoorbeeld alles weglachen is niet handig maar de kwaliteit om de humor ervan in te zien is wel mooi. 

Hoe behartigen wij de belangen van kwetsbare burgers:

 • We zijn op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende het beleid van gemeentes, instellingen etc als het gaat om kwetsbare burgers.
 • We zijn vroegtijdig betrokken bij de beleidsbepaling en hebben hier invloed op.
 • We zitten bovenop de actualiteit.
 • We zijn betrokken bij evaluaties en bijsturing
 • We doen onderzoek dichtbij de kwetsbare burger
 • We laten ons voorlichten en volgen trainingen.
 • We zijn aanwezig bij overleggen van diverse raden (o.a. Sociaal Domein, Familieraden).
 • We voorzien kwetsbare burgers van informatie door Website, Sociale Media, Stands met info, bezoeken van diverse voorzieningen.
 • We vangen signalen op uit onze achterban en ondernemen hier actie op.
 • We hebben een uitgebreid netwerk zowel regionaal als landelijk en staan hiermee voortdurend in verbinding.