home > Danthe Relaunch

Even voorstellen
De cliëntenraad bestaat uit zeven leden, vijf reguliere leden en twee leden uit de Jeugdraad. We vergaderen maandelijks en worden ondersteund door een medewerker van MEE Noord- en Midden-Limburg. Enkele malen per jaar hebben we overleg met de bestuurder en een keer per jaar met de Raad van Toezicht. Bij interesse kan ons jaarverslag worden opgevraagd.

Waarom een cliëntenraad?
Wij behartigen de belangen van cliënten en hun ouders en/of verzorgers zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die noodzakelijk is voor hun WELBEVINDEN (wonen, vrije tijd, school).

Wij komen op voor de belangen van cliënten in:

  • Jeugdzorg en Jeugd GGZ
  • Vrouwenopvang en zij die worden geconfronteerd met huiselijk geweld

Wil je je aanmelden? Dit zijn onze contactgegevens:
Cliëntenraad Mutsaersstichting
Antwoordnummer 1092 (postzegel is niet nodig)
5900 VB VENLO
(postzegel niet nodig)
Telefoon: 06-28227507
MEE NML de heer R. Bukkems
Email: rbukkems@mee-nml.nl