Om als Platform zo goed als mogelijk te kunnen functioneren, hebben we een aantal zaken hard nodig. We vragen dan ook de betrokken partijen hier aandacht voor te hebben. Wat hebben we nodig:

  • Ondersteuning door de regio: gemeentes moeten medezeggenschap en beleidsparticipatie in die gemeentes faciliteren.
  • De mogelijkheid tot scholing en deskundigheidsbevordering. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen gericht op beleidsparticipatie en belangenbehartiging.
  • Gemeentes en instanties moeten zorgen voor samenhang in alle lokale en regionale overleggen die mensen met psychische kwetsbaarheid aangaan en zoveel mogelijk werken vanuit een eenduidige visie, zodat wij gericht onze inbreng kunnen leveren. Maak hierover afspraken met ons.
  • Betrek ons vroegtijdig bij het tot stand komen van beleid wat de kwetsbare burgers aangaat en bij uitvoering en werk in co-creatie. NIETS OVER ONS ZONDER ONS!  Zo kan het beleid beter aansluiten bij de praktijk.
  • Ontwikkel samen met ons en betreffende (sub)doelgroepen alternatieve vormen van medezeggenschap en participatie die passen bij onze wensen en mogelijkheden.
  • De basis van onze organisatie beter en structureel financieren, zodat we niet elk jaar veel tijd en energie hoeven steken in het verkrijgen en van subsidies en continuïteit. Of het steeds maar weer moeten aantonen van de noodzaak van ons bestaan. Wij doen heel veel voor erg weinig geld! Verder zijn wij een vereniging, maar onze leden (o.a. cliëntenraden en familieraden van organisaties) betalen niets voor hun lidmaatschap. Waarom eigenlijk niet?
  • Verbindingen zijn essentieel in ons werk. Het is belangrijk dat we kunnen samenwerken met mensen uit de lokale omgeving maar ook met andere regio’s, aansluiten bij activiteiten van landelijke organisaties en samenwerking met andere organisaties en beroepsgroepen. De mogelijkheid om ook buiten onze regio een inhoudelijk netwerk op te kunnen bouwen met mensen die met gelijke zaken bezig zijn, zodat we onze kennis kunt voeden, delen en bundelen, reflecteren en samenwerken. Niet alles kunnen we digitaal af doen, voor sommige zaken is het nodig om live contact te hebben.
  • We merken dat andere (vergelijkbare) organisaties graag informatie bij ons willen ophalen en van ons willen leren. Uiteraard willen we dit graag doen, maar dit gaat wel van de kostbare beschikbare tijd af voor het runnen van onze eigen organisatie. Hier zijn vast samenwerkingsconstructies voor te bedenken á la regio helpt regio.