Steeds meer mensen weten dat het Meldpunt er is voor hulp bij onbegrepen gedrag en zorgelijke situaties. Want voor elkaar zorgen doen we samen! 

Wat is Meldpunt Signaal?
Meldpunt Signaal bestaat sinds 2020 en is er voor iedereen in Noord-Limburg die zich zorgen maakt over het gedrag of de situatie van een ander of zichzelf. Dit meldpunt is in het leven geroepen om instanties zoals politie en huisartsenposten te ontzorgen. Burgers en organisaties weten Meldpunt Signaal al steeds beter te vinden. 

Dit kan Meldpunt Signaal voor jou betekenen
De ervaringsdeskundige medewerkers van Meldpunt Signaal zijn er voor je om te overleggen over de situatie van een patiënt of cliënt. Ze kunnen met je meedenken, tips geven en lijntjes leggen met andere instanties als dat nodig is. Zet het meldpunt dus in je contactenlijst! Meldpunt Signaal is 24 uur per dag, zeven dagen per week voor iedereen bereikbaar via 0900-0116.