Symposium 23 januari 2020 “Hoe kunnen of moeten hulpverleners omgaan met psychische en/of psycho-sociale problemen in relatie tot mensen en hun geaardheid“

Marian PetersNieuws

– Hoe en wanneer maak je dit als hulpverlener bespreekbaar ? – Moet dit wel bespreekbaar gemaakt worden ? – Zijn er methodes om hier mee om te gaan ? – Wordt hier aandacht aan besteed in de opleiding ?

Het symposium zal plaatsvinden op 23 januari 2020 van 10.30 uur tot 17.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente Venlo. Het is gericht op hulpverleners in en aanpalend aan de GGZ en OGGZ zorg, ambtenaren, natuurlijk mensen met een LHBTI+ achtergrond, cliënten van zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen. Interesse ? Houd dan deze datum vrij of geef je alvast op via info@platformnmlggzenoggz.nl Info bij telefoonnummer: 06 – 23454754