SER roept opnieuw op tot maatregelen om armoede tegen te gaan

Marian PetersNieuws

De SER heeft de regering in een brief opgeroepen om alsnog de aanbevelingen op te pakken die zij eerder heeft gedaan om armoede terug te dringen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong:  ‘Het is uitzonderlijk dat de SER opnieuw adviezen onder de aandacht van het kabinet brengt. De SER heeft de afgelopen jaren enkele belangrijke adviezen uitgebracht aan de overheid om armoede onder werkenden en kinderen terug te dringen. Daar is onvoldoende mee gedaan en de gevolgen daarvan zien we nu. Zo waarschuwde de SER eerder dat er een grote groep is die nog net rond kon komen, maar die kwetsbaar was. Eén tegenvaller en ze zakken door het ijs. Dat zien we, helaas, nu op grote schaal gebeuren.”Littekens

De SER constateert in de brief dat, ondanks de maatregelen die het kabinet neemt, de armoede fors is toegenomen en nog verder zal toenemen. Met name bij kinderen kan het opgroeien in armoede littekens nalaten. De SER pleit dan ook voor maatregelen op de korte termijn om te voorkomen dat veel meer mensen arm worden. Daarnaast zou het kabinet ook moeten werken aan een meerjarige inzet met aandacht voor de langdurige gevolgen van armoede.Bestaanszekerheid

Zo’n meerjarige inzet is hoog nodig. Kitty Jong: ‘Het is noodzakelijk dat de overheid zich structureel gaat inzetten om armoede tegen te gaan, en niet alleen nu ook de mensen met een middeninkomen worden getroffen. De overheid verwaarloost haar grondwettelijke taak om de bestaanszekerheid van haar burgers te borgen al jaren. Al jaren leven bijstandsgerechtigden ’s winters in een koud huis en helaas is het dit jaar niet voor het eerst dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. De wil die er nu is om armoede aan te pakken, moet er straks ook nog zijn. Want niemand zou in armoede moeten leven.”