Marion Verlinden Voorzitter

Bij deze wil ik mij voorstellen als de voorzitter van het platform. Door mijn eigen ervaring in de psychiatrie ben ik er achter gekomen hoe weinig inzicht de achterban heeft over de gang van zaken wat betreft regels, veranderingen en dergelijke in de psychiatrie.

Daarom ben ik me ook gaan inzetten om een duidelijkere weg te zoeken tussen de cliënten en de bureaucratie; hoe komen cliënten aan belangrijke informatie en wie hoort en luistert er naar de cliënt?

Ik denk dat wij als platform veel kunnen betekenen voor de achterban, dat wij de mens ook als mens zien en naar behoeven een verbinding kunnen maken.

Het feit om ervaringsdeskundigen erbij te betrekken maakt de lijntjes korter en specialer voor ieder. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft zijn kwetsbaarheden.

D.m.v. onze werkgroepen zijn we denk ik ook goed op weg om dit ook waar te kunnen maken voor veel mensen. We hebben de werkgroepen:

informele begeleiding keukentafelgesprekken

roze jaar / regenboogwerkgroep

werkgroep financiele positie

werkgroep de website

werkgroep Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

we hebben crisiskaartconsulenten en een Mental Health First Aid trainer

Jeanette Wetzels-Kloet Vice Voorzitter/Secretaris Mijn naam is Jeanette Wetzels-Kloet. In 1998 heb ik een herseninfarct gehad en daar het ik een verlamming en psychische klachten in de vorm van depressies aan overgehouden. Ik kreeg daar bij hulp van het toenmalige Mensana en toen ik mijn leven  weer  op de rails had vond ik het tijd om ook wat terug te doen. Ik ben toen voorzitter geworden van de CR van Mensana en zo ook in contact gekomen met het PLatform NMLGGZ & OGGZ. Daar vervul ik nu al enkele jaren met veel plezier de rol van secretaris. Ik vind het belangrijk, dat mensen goed op de hoogte gehouden worden over wat er speelt binnen de GGZ & OGGZ en daar kan ik op deze manier mijn steentje aan bijdragen.

Erna Arnoldus Penningmeester Als bestuurslid van het Platform houd ik me bezig met de financiën, dit vanwege mijn eerdere werkervaring hiermee. Binnen het Platform staan de financiën ten dienste van de werkgroepen en initiatieven die we ontwikkelen. Dat vind ik belangrijk, we kunnen heel veel betekenen voor mensen, zelfs met beperkte middelen. Een gevoel van samen de schouders eronder zetten, klaar staan voor een ander en elkaar helpen waar het nodig is, of gewoon omdat het kan! Voor mij persoonlijk en voor het Platform is het belangrijk verbinding te houden met de samenleving als geheel. Ik heb lang gedacht dat ik overal alleen voor stond sinds ik dat gevoel ontworsteld ben is er een wereld voor me open gegaan. Het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel doet me iedere dag enorm goed, het geeft me energie, het zijn ‘cadeautjes’ die je elkaar geeft. Geld maakt veel dingen gemakkelijk of mogelijk, maar echt menselijk contact is onbetaalbaar!

Isabel Rheiter Tweede Penningmeester Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Isabel Rheiter en ik draai al enige jaren mee in het Platform. Eerst namens de Bezoekersraad van het Dac Venlo, toen Anoiksis en vervolgens van Met Ggz(voorheen Mensana). Sinds 1 ½ jaar zit ik nu in het bestuur en vertegenwoordig ook het Dac Venlo. Ik vind het belangrijk om mee te denken en samen beslissingen te nemen  ten aanzien van het Platform. Ook vind ik het interessant om nieuwe informatie omtrent GGZ/OGGZ te verkrijgen en te delen (met de achterban). Vind het fijn om mensen te helpen en dat geeft mij dan ook vervolgens voldoening. Merk dat het nog steeds een taboe is wanneer men het over de geestelijke gezondheid heeft. Heb dit zelf ook ervaren toen ik ziek werd. Heb een schizo-affectieve aandoening, maar ben nu al enige tijd stabiel. Dit is mede te danken aan het feit dat ik plaats heb genomen in het Platform en die mij de gelegenheid heeft gegeven om verantwoordelijkheden te dragen.