De Cliëntenraad behartigt de belangen van jeugdigen en hun opvoeders die zorg van Rubicon jeugdzorg ontvangen.

Waarom een Cliëntenraad?
Rubicon stelt de belangen van haar cliënten centraal. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat cliënten inspraak hebben op
het beleid. Daarmee heeft de Cliëntenraad een belangrijke rol binnen Rubicon. Die rol helpt ons om de hulp aan
kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zo goed mogelijk te vervullen.

Wat doet de Cliëntenraad?
De raad richt zich vooral op thema’s rondom jeugdhulpverlening en brengt daarover advies uit aan Rubicon. Het gaat
bijvoorbeeld over:
• verbetering van het cliëntenbeleid,
• materiële voorzieningen,
• organisatorische ontwikkelingen en veranderingen,
• recreatieve- en ontspanningsmogelijkheden voor jeugdigen,
• ingrijpende veranderingen op het terrein.

Wie kan lid worden van de Cliëntenraad?
In de Cliëntenraad zitten cliënten, ouders/opvoeders of betrokken familieleden van cliënten van Rubicon. Daarnaast kunnen mensen met affiniteit met de jeugdzorg lid worden van de Cliëntenraad. Alle leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers, die begaan zijn met de cliënten van Rubicon. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die
zich willen inzetten als lid van de Cliëntenraad.

Vragen en contact
Kijk op www.rubicon-jeugdzorg.nl voor meer informatie over de Cliëntenraad.
Of volg ons op www.facebook.com/clientenraad.rubiconjeugdzorg

Bent u geïnteresseerd in lidmaatschap, neem dan contact op met Rubicon:
0475-588 400 of clientenraad@rubicon-jeugdzorg.nl

Rubicon jeugdzorg biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Limburg. Wij ondersteunen jeugdigen tot
23 jaar en hun gezin. We richten ons op problemen met ontwikkeling, gedrag of opvoeding. Wij bieden hulp op
maat waarbij de hulpvraag van de jongere altijd centraal staat.
Rubicon jeugdzorg
Bergerweg 23, 6085 AS Horn
Postbus 4702, 6085 ZG Horn
T: 0475 588 400
E: info@rubicon-jeugdzorg.nl
I: www.rubicon-jeugdzorg.nl