Huisstijl | Movisie

Congres Regenboogsteden
Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 14 oktober 2022
12.30-17.30 uur

Binnen het programma Regenboogsteden adviseert en ondersteunt Movisie veel gemeenten over lhbti+ onderwerpen, oftewel lokaal regenboogbeleid. Dit doen we in nauwe samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele anderen. Regenboogsteden is een programma dat Movisie uitvoert in opdracht van het Ministerie van OCW.

Tijdens dit congres komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen. Er is een plenair programma, diverse deelsessies en voldoende ruimte om te netwerken. Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden volgt later, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie vind je hier:

https://allevents.in/utrecht/congres-regenboogsteden/200022978939957

 

Acceptatie en Commitment Therapie
 

MIND Familie-/naastendag op 15 oktober 2022

 


De MIND Familie-/Naastendag komt tot stand door samenwerking van organisaties die verbonden zijn aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het thema van deze dag is: ‘Geef je grenzen aan?!’ 

Uitgebreide informatie en de mogelijkheid je aan te melden vind je hier:

https://wijzijnmind.nl/nieuws/mind-familie-naastendag-op-15-oktober-2022