Maak je je zorgen over iemand?

Eric van MierloNieuws

Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie waarbij je niet weet wat je moet doen? Door contact op te nemen met Meldpunt Signaal kun je een groot verschil maken voor degene om wie je bezorgd bent. … Read More

Vacature Penningmeester

Eric van MierloNieuws

Platform NML GGZ & OGGZ is een vereniging van leden van Cliëntenorganisaties, familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden, WMO raden en ervaringsdeskundigen, die zich richten op de belangen van de cliënt van de zorg in de brede zin. Voor onze organisatie zoeken wij met spoed een PENNINGMEESTER (Op vrijwillige basis) 3 dagdelen per maand We willen hierbij benadrukken dat het hier gaat om … Read More

Vacature Secretaris

Eric van MierloNieuws

Platform NML GGZ & OGGZ is een vereniging van leden van Cliëntenorganisaties, familieorganisaties, cliëntenraden, familieraden, WMO raden en ervaringsdeskundigen, die zich richten op de belangen van de cliënt van de zorg in de brede zin. Voor onze organisatie zoeken wij met spoed een SECRETARIS (Op vrijwillige basis) 4 dagdelen per maand We willen hierbij benadrukken dat het hier gaat om … Read More

Symposium 23 januari 2020 “Hoe kunnen of moeten hulpverleners omgaan met psychische en/of psycho-sociale problemen in relatie tot mensen en hun geaardheid“

Eric van MierloNieuws

– Hoe en wanneer maak je dit als hulpverlener bespreekbaar ? – Moet dit wel bespreekbaar gemaakt worden ? – Zijn er methodes om hier mee om te gaan ? – Wordt hier aandacht aan besteed in de opleiding ? Het symposium zal plaatsvinden op 23 januari 2020 van 10.30 uur tot 17.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente … Read More

Aantal aanmeldingen Themabijeenkomst beschermd wonen overstijgt verwachting…..

Eric van MierloNieuws

Het aantal aanmeldingen betreffende de bijeenkomst betreffende beschermd wonen ( 3 juli 2019) overstijgt de verwachtingen. We gaan ons daarom beraden of we in het najaar nogmaals een bijeenkomst over dit thema gaan houden. We hebben een lijst bijgehouden van geïnteresseerden dus we zullen je op de hoogte houden.

Themabijeenkomst verklein de stap van beschermd wonen naar (begeleid) wonen in de wijk.

Eric van MierloNieuws

Georganiseerd door Het Provinciaal Platform GGZ & OGGZ. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 juli 2019 Van 11.30 tot 16.30 uur Locatie: De Vlonder, Florasingel 38, te Roermond. Waarom deze bijeenkomst? Van cliënt naar wijkbewoner; dat is de opgave rondom de kanteling beschermd wonen. Daarmee krijgen mensen die gebruik maken van beschermd wonen een betere plek in de samenleving. … Read More

Doe mee met Last Man Standing!

Eric van MierloNieuws

En help mee psychische problemen bij jongeren te voorkomen! Op 22 juni staan honderden mensen zo lang mogelijk op een paal in het water bij Strand Horst in Ermelo om aandacht te vragen voor (het voorkomen van) psychische problemen bij jongeren. Met dit bijzondere event willen we geld ophalen voor o.a. voorlichting op scholen via de MIND Young Academy en … Read More

Spreekuur keukentafelgesprek

Eric van MierloNieuws

Misschien heb je binnenkort een keukentafel gesprek….. Wil je ook goed voorbereid zijn op dit gesprek? Weet je misschien niet goed wat je kunt verwachten? Maak je je zorgen of je je vraag wel duidelijk genoeg kunt stellen? Om jou te helpen met dit soort vragen houdt het Platform GGZ en OGGZ spreekuur. Een ervaringsdeskundige van het Platform kan je … Read More

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst “Samen naar een inclusieve samenleving”.

Eric van MierloNieuws

Venlo, 13 november 2018 Het Platform Noord- en Midden-Limburg GGZ&OGGZ nodigt u uit voor haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst op 13 december a.s. in de Graasj in Roermond. Ons thema is dit jaar een inclusieve samenleving, waarin we aandacht geven aan groepen uit onze achterban die hier specifiek vaak minder gemakkelijk in kunnen deelnemen en organisaties en methodes om daartoe toch ondersteunend … Read More