Op deze pagina lees je over ervaringen van (ex)clienten, over mensen die wij in de spotlight willen zetten of die door anderen in de spotlight worden gezet en interessante zaken die volgens ons de aandacht verdienen. Heb jij een verhaal, wil je de aandacht ergens op vestigen, of gewoon ergens over schrijven, stuur dit dan naar info@platformnmlggzenoggz.nl onder vermelding van “blog”.

Nieuwe ondersteuner Marian Peters

Op 24 december 2020 is Eric van Mierlo overleden. Hij heeft zeer veel voor het Platform betekend. Wij zullen hem nooit vergeten! Na zijn overlijden is er echt een tijdje een donkere periode geweest, ook voor de leden van het Platform. We zijn toch weer doorgegaan. Eric zou het niet anders gewild hebben.

Nu, na bijna een jaar, heb ik de kans gekregen “in de voetsporen te treden” van Eric als ondersteuner en ik voel me zeer vereerd met deze kans. Ik geloof in het mooie doel en de potentie van het Platform en ga graag de uitdaging aan samen met de leden, met groot enthousiasme, weer voorwaarts te gaan op de ingeslagen weg.

De komende tijd zullen wij gebruiken om opnieuw de banden aan te halen met organisaties, gemeenten en (ex)clienten in de regio en soms ook landelijk. Wij nodigen iedereen van harte uit ook het contact met ons op te zoeken. Hetzelfde geldt voor iedereen die belangstelling heeft, vragen heeft of iets te vertellen heeft over alles wat (zijdelings) met GGZ en OGGZ te maken heeft. Wij willen graag op de hoogte zijn en blijven van alles wat hiermee te maken heeft, wat er speelt, de plannen die er zijn en evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Onze website www.platformnmlggzenoggz.nl. is inmiddels uitgebreid en zal voortdurend worden bijgehouden en aangepast, zodat je via deze weg gemakkelijk goed op de hoogte kan zijn en blijven. Bovendien willen we de website graag met jullie hulp interactiever maken. Heb je aanmerkingen, aanvullingen, opmerkingen etc. laat het ons dan weten. Ook kan je een blog insturen met jouw verhaal, ervaring of om iets of iemand in de spotlight te zetten. Verder komt er een Facebook pagina om nieuws te delen en op een interactieve manier te communiceren.

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten!

Marian Peters Ondersteuner Platform Noord- en Midden Limburg GGZ en OGGZ