Nieuwe online tool voor gemeenten maakt financiële hulp aanvragen makkelijker

Veel gemeenten bieden verschillende regelingen aan voor inwoners met een laag inkomen. Het aanvragen en weten waar je voor in aanmerking komt, wordt nu nog makkelijker: enkele gemeente lanceren hiervoor samen met De VoorzieningenWijzer een handige tool. Via www.datgeldtvoormij.nl zien mensen eenvoudig welke hulp er vanuit hun gemeente beschikbaar is en hoe ze deze aanvragen.
 

83% van de mensen maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke regelingen, merkt De VoorzieningenWijzer. Dit zijn regelingen die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen, zoals Bijzondere bijstand, een bijdrage voor de schoolkosten of een witgoedregeling. De regelingen zijn bij veel inwoners onbekend en veel inwoners weten niet of ze ervoor in aanmerking komen. Dat is zonde, want juist de mensen die het hard nodig hebben, laten daardoor geld liggen.

Dat geldt voor mij

De nieuwe online tool op datgeldtvoormij.nl laat eenvoudig zien waar een huishouden voor in aanmerking komt. Door het beantwoorden van enkele vragen, krijgen ze advies op maat. Dit advies hangt af van hun persoonlijke situatie, zoals het inkomen, eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden.

Martijn Boer, initiatiefnemer van De VoorzieningenWijzer, vertelt: “Vaak schamen mensen zich om hulp te vragen bij geldzaken. Met de online tool kunnen inwoners geheel anoniem zien wat voor hen geldt. Ook het aanvragen van de regelingen is direct geregeld.”

Gratis adviesgesprek

Inwoners die liever persoonlijk in gesprek gaan, kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen via datgeldtvoormij.nl. In het gesprek kijken ze samen met een adviseur welke regelingen en toeslagen voor hen gelden. De adviseur vraagt deze gelijk samen met de inwoner aan. Zo wordt het voor iedereen direct geregeld.

 

 

Zo maak je bezwaar tegen het aanleveren van informatie over jouw mentale welzijn – Nza

Vanaf 1 januari 2023 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt hoeft geen toestemming te geven vooraf.

Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken.

Het hele artikel en hoe je bezwaar kan maken vind je door op onderstaande link te klikken.

https://www.psychosenet.nl/nieuws/zo-maak-je-bezwaar-tegen-het-aanleveren-van-informatie-over-jouw-mentale-welzijn-nza/

Nationale Zorgnummer Logo

Nationale Zorgnummer

Dit landelijk aanspreekpunt is een initiatief van de gezamenlijke cliënten- en patiëntenkoepels MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. De medewerkers van het Nationale Zorgnummer kunnen je adviseren, informeren en zo nodig verwijzen. Daarnaast verzamelen we ook de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en te zorgen voor verbeteringen. Hiervoor houden we meldacties of enquêtes over actuele onderwerpen.

Alle vragen en antwoorden van het Nationale Zorgnummer zijn verzameld in de Kennisbank. Grote kans dat jouw vraag hier ook bij staat. Klik op onderstaande link. 
 logo Zelfregie.nl

Herstel Dichtbij – samen voor mentale gezondheid

Zelfregie NL uit Limburg is één van de trotse deelnemers aan dit project.

Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND. We willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis gebruik kan maken van een zelfregie- of herstelinitiatief. Maar ook dat deze initiatieven meer kans krijgen op duurzame financiering.

We ondersteunen deelnemers aan Herstel Dichtbij met:

  • Financiële steun
  • Kennisdeling 
  • Deskundigheidsbevordering
  • Coaching 
  • Onderzoek 

Daarnaast werken, experimenteren en leren deelnemers binnen hun eigen praktijk en ook van elkaar. 

Het programma is gericht op bestaande en nieuwe initiatieven. Het biedt daarnaast mogelijkheden voor welzijnsorganisaties om aandacht aan het thema te besteden.

Er zijn drie onderdelen waar organisaties aan deel kunnen nemen:

  • Ervaren zelfregie- en herstelorganisaties (module 1): Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.
  • Startende zelfregie en herstelinitiatieven (module 2): Uitbreiding van het aantal (nieuwe) zelfregie- en herstelinitiatieven.
  • Impuls: Aandacht voor psychische kwetsbaarheid vergroten bij welzijnsinitiatieven (vanaf 2022)

    Acceptatie en Commitment Therapie